VD/Styrelserekrytering

Att hitta och tillsätta rätt VD och styrelsemedlemmar är en grundförutsättning för verksamhetens framgång. För att lyckas med matchningen mellan uppgift och person bör rekryteringsarbetet inledas med en noggrann analys av företagets framtida strategi och mål. Detta i syfte att få underlag till att identifiera kompetensbehovet i förhållande till övriga medarbetare eller styrelsemedlemmar samt de mål som ska uppfyllas. Mångfald ser vi är en viktig förutsättning för att vara konkurrenskraftig och kunna möta framtida utmaningar och vi rekommenderar att i möjligaste mån ta chansen att gå utanför era etablerade nätverk för säkerställa bästa tillgängliga kompetens.

I VD/Styrelserekrytering ingår vanligtvis:

  • Verksamhets- och jobbanalys inklusive samtal med de viktigaste interna och externa intressenterna i syfte att förstå verksamhetens utmaningar och kompetensbehov
  • Framtagning av kompetensprofil
  • Sökning av kandidater i relevanta nätverk eller via annonser (om önskas).
  • Presentation av 2-6 relevanta kandidater (antal varierar med position).
  • Referenstagning

Vid VD-rekrytering ingår även fördjupade bedömningar av relevanta kandidater inkluderat:

  • Personlighets- och färdighetstester
  • Strukturerad djupintervju
  • Utökad referenstagning


Vill du veta mer? Kontakta oss genom att klicka här eller ring Kristina Halovanic, 0732-541481.