Reflektion kring genomförandeplaner

Posted by on oktober 1, 2018 in Katharina | 2 comments

Ibland måste ju man bara fundera på vad man håller på med på arbetet. En sak som jag har funderat på en längre tid men inte hunnit med att skriva ned är användandet av genomförandeplaner främst inom äldreomsorgen.

När jag gick min högskoleutbildning i socialt arbete 1990 så var det nytt med arbetsplaner som är samma sak som genomförandeplaner. Jag vet att det var lite svårt att ta till sig denna nymodighet främst när det gällde att få till målformuleringen. Sedan dess har arbetsplaner/genomförandeplaner varit en uppgift för enhetschef att implementera ut i verksamheten och kämpa med att få medarbetare att köpa idén och skriva samt uppdatera dessa. Jag har själv försökt att motivera och pusha på under min tid som enhetschef.

Resultatet är egentligen skrämmande, efter 28 år är metoden fortfarande inte en naturlig del i omvårdnadspersonalens arbete. Tala om lång implementeringstid….  När jag träffar chefer inom äldreomsorgen så måste de bevaka frågan intensivt för att planerna skall bli skrivna. Ibland är det några i gruppen som skriver alla planer och mera sällan så klarar alla gruppens medarbetare av att skriva dessa planer. Jag tolkar detta som att omvårdnadspersonal inte ser detta som ett redskap som underlättar arbetet snarare något som måste göras för att få bra resultat i mätningar. Sedan tycker jag att det uttalas en övertro på att om bara planerna blir skrivna så säkrar man en god kvalité och att planen också ska underlätta för omvårdnadspersonalen att byta arbetsplats när det saknas personal.

När jag har träffat omvårdnadspersonal så säger de att de inte hinner att läsa planen då det är stressigt mellan besöken. Planen kan heller inte täcka in de detaljer som är viktiga för den äldre för då blir planen väldigt lång. När jag har träffat äldre i samband med hembesök så kommer det ofta upp att det är detaljerna som är viktiga för dem. Att inte behöva upprepa sig varje dag och att omvårdnadspersonal har personlig kännedom om dem är viktiga delar för att säkra kvalitén.

Då kan man fundera på om arbetsredskapet genomförandeplan är grejen… 28 års implementeringstid och man är inte framme än, kommer det ta 30 år eller 40 år?? För vem upprättar men alla dessa planer, myndigheter eller för den enskildes skull, det kan man fråga sig?

 

2 Comments

  1. Det har jag frågat mig många gånger genom åren….Jag har precis som du reflekterat över detta fenomen men inte heller sett nyttan av genomförandeplanerna. Jag protesterade mot dessa planer när jag var på Östrabo! Vi la ner det arbetet för jag gjorde bedömningen att när ingen av oss kunde se nyttan eller att detta skulle skapa värde för den äldre så kunde vi heller inte arbeta med det. Det är väl därför det varit så svårt att implementera tänker jag, ingen har sett nyttan med det. Bara att det är något vi måste göra. Ja, för vem? Det är en fråga som jag ofta ställer till personalgrupper, den är så viktig! För vem gör jag detta? Får kunden ökat värde genom att jag gör detta? Om svaret är nej, då är det inte detta vi ska lägga fokus på.
    Jag reagerade också nu när jag var i Göteborg att det inte kommit längre….där hade man en särskild anställd som arbetade med genomförandeplaner, kontrollerade att alla hade en aktuell plan och påminde kontaktpersonen när det var dags att uppdatera och var behjälplig att skriva den.

    • Ja det är nog fler som tänker som dig och mig men bara hänger med för att man ska!

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *