Om oss

Halovanic&Halovanic drivs av systrarna Kristina och Katharina Halovanic. Våra uppdragsgivare är företag och organisationer som, liksom vi, genuint tror på att medarbetaren är den främsta resursen för att skapa en framgångsrik verksamhet samt aktivt och strategiskt vill arbeta med sin kapacitet att attrahera, utveckla och behålla sina medarbetare. Vi tror också att mångfald skapar framgång och söker aktivt kunder som vill förstärka ledande positioner med talanger utanför sitt eget nätverk.

Halovanic&Halovanic erbjuder tjänster och konsultstöd inom:

  • Urval/second opinions
  • Chefs/Executive coaching
  • VD/styrelserekrytering
  • Rekryterings- och ledarskapsutbildningar
  • Verksamhets- och rollanalys inför rekrytering eller utvecklingsinsatser
  • Chef att hyra/interimslösningar

 

Katharina Halovanic

Katharina arbetar företrädesvis med ledarskap- och medarbetarutveckling. Hon har 25-årig erfarenhet av ledarskap i kommuner på flera nivåer och inom socialtjänstens alla områden. Hon har examen inom Social omsorg samt flertalet påbyggnadsutbildningar inom ledarskap och ledarskapsutveckling samt förändringsarbete.

Katharina är diplomerad ICF coach.

Mobil: 070-3851224

E-post: katharina@halovanic.se

 

Kristina Halovanic

Kristina har mångårig erfarenhet av rekrytering, urval och chefscoaching från både stora och små bolag samt offentlig och privat sektor. Hon har även arbetat med marknadsföring och försäljning, i Sverige och utomlands. Hon har examen inom pedagogik och företagsekonomi samt påbyggnadsutbildningar inom psykologi. Inom coaching är hon ICF-certifierad samt certifierad inom personlighets- och färdighetstesterna OPQ och Verify.

Mobil: 0732-541481

E-post: kristina@halovanic.se