Egen utveckling

Posted by on februari 20, 2017 in Blogg, Katharina | 1 comment

Jag har förmånen att coacha både chefer och personer som rider vilket är fantastiskt roligt. Alla ”mina” klienter har olika problem och olika målsättningar men genom att få berätta om sin vardag, sina målsättningar och problem så kommer man vidare i olika lösningar som leder till egen utveckling och framgång.

Jag ställer frågor som innebär att klienten måste tänka efter, formulera vad man vill och hur man tänker och denna process innebär ofta att klienten kommer på saker som man har vetat men glömt av. Genom att berätta för någon annan blir problemen, lösningarna tydligare och klienten vet vilken strategier som hen skall ta.

Jag märker främst på ryttarna att coachingen ger resultat direkt. Redan efter en coachning märks förbättringar som både klienten men även omgivningen märker. Ryttarna har ofta egna väldigt tydliga resultatmål medan cheferna har organisationens målsättningar att ta hänsyn till. Det är svårt för cheferna att ta en helt egen väg men de har också av någon anledning svårare att formulera tydliga målsättningar i ord än vad ryttarna har. Cheferna vet vad de vill göra på arbetet men har svårare att arbeta målinriktat så som ryttarna gör som bara har sig själva att ta hänsyn till. Cheferna har en komplex arbetssituation med ansvar för flera ämnesområden där varje del har ett antal målsättningar som skall uppfyllas. Det är inte konstigt om det snurrar i huvudet då.

Man skulle kunna tro att bara för att man arbetar som coach så kan man även coacha sig själv. Ja, det fungerar till en viss del men jag ställer ju inte de ”svåra” frågorna till mig själv. Vill jag undvika något så gör jag detta….

Det är i berättandet för någon annan som den egna utvecklingen sker oavsett om man är chef eller ryttare. Vi har alldeles för få tillfällen i vår vardag när vi får berätta om våra jobb, vad vi tänker, vart vi vill med våra satsningar. Det är inte förrän man har provat någon form av genuint samtal som man vet vilken nytta det gör för den personliga utvecklingen. Det blir en stund som man blir sedd som person och får disponera tid med full focus på sig själv. En rejäl egoboost helt enkelt….det är vi alla värda då och då!!

 

 

1 Comment

  1. Du är böst

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *