Coachning av Svenska Islandshästlandslaget 2016

Posted by on augusti 16, 2016 in Blogg, Katharina | 0 comments

Jag har haft en önskan att coacha Svenska Islandshästlandslaget sedan jag gick färdigt min utbildning våren 2015. Nu har jag gjort detta och det var fantastiskt roligt och lärorikt på många sätt.

Enligt mina utbildare Human Resource så är coachning ingen quick fix. Coachning som metod bygger på att coachen skall ha tillit till att människor har resurser och potential att utvecklas. Tillit till att människor har förmågan att själva klara upp situationer som uppkommer. Tillit till att människor har ett ansvar för sina val och handlingar. Coaching är en handlingsorientering och utforskning om vad man vill skall hända framöver. Det finns ett fokus på lärande och i samtalet befinner man sig i nutid eller framtid. Coachen är en samarbetspartner och klienten är experten. Coachningen är en process som skall inspirera till att maximera sin personliga och professionella potential.

Jag vill här dela med mig erfarenheter och tankar kring coachningen av ryttarna på NM. I samtalen med ryttarna så har jag inte bara haft nytta av min utbildning som coach och min erfarenhet som ryttare utan även de erfarenheter/utbildningar som jag har av kvalitetsarbete, LEAN och Yoga och detta kommer jag att återkomma till.

Coachningsprocessen börjar med att ta reda på vilket problem/ämne som personen vill bli coachad i. Ryttare som blir uttagna till NM är är vana att tävla och har hög kunskap om allt som hör till hästar och ridning. Men de är också människor med tankar som kan ta fokus från att prestera det som man har tänkt sig. Ämnena/problemen var allt ifrån att hantera sin nervositet till att få stöd till att maximera prestation. Coachen ställer frågor för att förstå situationen.

Nästa steg i coachningen är att ta reda på målet eller vad vill man ha med sig när samtalet är slut. Här är det viktigt att hitta bra mål som inte ökar på nervositet eller stress. Det finns personer som klarar av mål som  tex ” jag vill vinna”. Andra behöver mindre prestigefyllda mål som t ex ” jag vill att min häst skall visa upp sig från sin bästa sida”. Denna del utforskas ihop och det är klienten/ryttaren som formulerar sina mål.

Sedan börjar resan från att ta sig från nuläge till det önskade läget. För i stort sett alla ryttare så utforskade vi delarna uppvärmning, collecting ring och hur man har tänkt att rida sitt program på ovalbanan eller på passbanan ned på detaljnivå.

Precis som man arbetar med kvalitet så letade vi framgångsfaktorer och det som fungerar men också en analysering om vad som kan gå snett. Ryttarna har en otrolig känsla för sin kommunikation med hästen men ibland kan nervositet och och annat göra att man inte får den kontakt som man vill. Nervositet och brist på fokusering kan medföra att man inte i tillräcklig grad uppmärksammar att hästen inte svarar optimalt eller att man gör fel åtgärder som ökar stressen hos både ryttare och häst. I coachningen av ryttarna kallade vi detta för taggar, inom LEAN kallar man detta för att dra i snöret. Genom att uppmärksamma vad som kan hända och ta fram en åtgärdsplan på hur man vill hantera ”taggarna” så görs ryttaren mera förberedd på att få en framridning/ tävling som ger den mjuka kommunikativa hästen. Vi kallade handlingsplanen för ”livlinor”.

En annan del som blev tydligt för mig är att fokusera på det man skall göra/vill göra. Många av ryttarna uttryckte saker som man inte vill göra, t ex titta ned eller göra felaktiga tygeltag och jag tror att det sättet att tänka gör att man blir mer mekanisk i sin ridning istället för att få in känslan i kroppen. Känsla var en viktig del i coachningen. Hur vill jag att det skall kännas i bröstet, magen, benen, händerna? Vilken känsla vill jag förmedla till hästen: glad, varm, lugn eller vill jag tillföra energi?

Alla ryttarna visste att man måste andas för att slappna av och prestera men ingen kunde någon bra andningsteknik. I detta momentet blev det rådgivning och mina kunskaper om Yoga kom väl till pass i form av Yoga andning. Så som jag uppfattade det så var ryttarna hjälpta av denna andningsteknik.

Sammanfattningsvis så tror jag att genom att formulera bra mål, få berätta för någon annan om hur man har tänkt att rida ned på detaljnivå, leta upp ”taggar”, formulera ”livlinor” och andas har hjälpt till att toppa prestation för flera av ryttarna på NM. Jag skriver hjälpt till för att bakom varje prestation finns det ett gediget arbete från ryttarna och på NM så finns det teamledare och tränare som alla bidrar utifrån sin profession.

För mig är det fantastiskt att ha fått förmånen att följa detta på nära håll.

 

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *