Interimschef

Chef att hyra/interimslösningar

Medarbetare är företagets/organisationens viktigaste resurs. En verksamhet som har stor personalomsättning, kulturella och strukturella problem drabbar både arbetsmiljö och kund. Hög omsättning på chefer medför att befintliga chefer får ansvara för fler områden vilket ger en hög arbetsbelastning som ofta innebär att befintliga strukturer faller samman och det blir oro och missnöje bland medarbetare. Medarbetare som inte presterar kostar pengar och organisationen har svårt att få tid till att hantera ökad problematik inom verksamheten.  Då det tar lång tid att bygga upp verksamheter som har tappat fart så lönar sig att ta in en erfaren chef som hanterar de situationer som uppstått tills en mer permanent lösning är på plats.

Inför varje chefsuppdrag görs en genomgång av verksamhetens totala behov av stöd där en tydlig uppdragsbeskrivning styr vad chefskonsulten förväntas uträtta under uppdragstiden.

Uppdragsbeskrivningen kan vara allt från att hålla verksamheten flytande i väntan på ny chef, nedläggning/uppstart av verksamheter, verkställa olika former av verksamhetsutveckling,  analysera och ge feedback på problem och åtgärder eller ge stöd åt en oerfaren nyrekryterad chef.

Antal konsulttimmar styrs av uppdragsbeskrivningen och kan ändras under uppdragets gång.

Vill du veta mer? Kontakta oss genom att klicka här eller ring Katharina Halovanic, 0703-851224.