Företagande med flera inriktningar

Som ensamföretagare är det jag som sätter agendan för vad företaget skall leverera för tjänster och hur den framtida utvecklingen skall se ut. Jag vill göra olika saker och använda min kompetens i olika sammanhang. Tänker att det är viktigt att inte lägga alla ägg i samma korg. Så nu har jag utbildat mig för att kunna göra personlighetstester som relaterar till utveckling i arbetslivet. Kände att det blir en alldeles utmärkt grund att kunna erbjuda de chefer som jag coachar just nu men även de chefer eller andra yrkesutövare som jag möter framöver. För att få en förståelse för hur hela OPQ konceptet fungerar så har jag fått fylla i testmaterialet själv. Det är intressant att ta del av resultatet som jag tycker stämmer väl överens med min egen syn på mig själv. Det är också intressant att ta del av alla de olika rapportformer som man kan få ut bara genom att göra en test. Jag fick ut en ledarskapsrapport som visar min föredragna stil gällande ledarskap. Inom de flesta testområdena var min föredragna stil en kombination mellan att vara transaktionsorienterad (förvaltningsfokus) och transformativ (ledarskapsfokus) förutom inom området ”Få stöd” där min fördragna ledarstil är beslutsfattare och social ledare. Verkligen ett material för eftertanke och reflektion. Sedan fick jag också ut en säljrapport. Har inte riktigt sett mig själv som en säljare mer än att jag naturligtvis måste sälja in olika former av förändringar i samband med ledarrollen. Men rapporten visade att det fanns en del starka sidor där också så här får jag omvärdera mig själv. En annan intressant rapport är den som belyser teamegenskaper och som kan användas i samband med teamutveckling. De senaste två veckorna har jag verkligen växlat mellan alla mina olika inriktningar. De flesta arbetsdagarna ägnas åt att vara socialsekreterare till ensamkommande flyktingbarn. Vissa timmar i veckan ägnas åt coaching av chefer och ryttare. Sedan är jag med på ett hörn gällande att sälja in bokningssystemet e-serve till hästföretagare. Fullt upp med andra ord!! Sammanfattningsvis finns det flera vägar att gå framöver och det tryggar mitt fortsatta företagande. Det är härligt att bestämma på egen hand vad jag vill utveckla och just nu finns det bara...

Read More

Egen utveckling

Jag har förmånen att coacha både chefer och personer som rider vilket är fantastiskt roligt. Alla ”mina” klienter har olika problem och olika målsättningar men genom att få berätta om sin vardag, sina målsättningar och problem så kommer man vidare i olika lösningar som leder till egen utveckling och framgång. Jag ställer frågor som innebär att klienten måste tänka efter, formulera vad man vill och hur man tänker och denna process innebär ofta att klienten kommer på saker som man har vetat men glömt av. Genom att berätta för någon annan blir problemen, lösningarna tydligare och klienten vet vilken strategier som hen skall ta. Jag märker främst på ryttarna att coachingen ger resultat direkt. Redan efter en coachning märks förbättringar som både klienten men även omgivningen märker. Ryttarna har ofta egna väldigt tydliga resultatmål medan cheferna har organisationens målsättningar att ta hänsyn till. Det är svårt för cheferna att ta en helt egen väg men de har också av någon anledning svårare att formulera tydliga målsättningar i ord än vad ryttarna har. Cheferna vet vad de vill göra på arbetet men har svårare att arbeta målinriktat så som ryttarna gör som bara har sig själva att ta hänsyn till. Cheferna har en komplex arbetssituation med ansvar för flera ämnesområden där varje del har ett antal målsättningar som skall uppfyllas. Det är inte konstigt om det snurrar i huvudet då. Man skulle kunna tro att bara för att man arbetar som coach så kan man även coacha sig själv. Ja, det fungerar till en viss del men jag ställer ju inte de ”svåra” frågorna till mig själv. Vill jag undvika något så gör jag detta…. Det är i berättandet för någon annan som den egna utvecklingen sker oavsett om man är chef eller ryttare. Vi har alldeles för få tillfällen i vår vardag när vi får berätta om våra jobb, vad vi tänker, vart vi vill med våra satsningar. Det är inte förrän man har provat någon form av genuint samtal som man vet vilken nytta det gör för den personliga utvecklingen. Det blir en stund som man blir sedd som person och får disponera tid med full focus på sig själv. En rejäl egoboost helt enkelt….det är vi alla värda då och då!!  ...

Read More

Betydelse av tillit

Det gamla året 2016 är över och det är dax  att summera lite tankar som jag har haft med mig en tid men av olika anledningar inte kommit igång att skriva om. Jag tänkte knyta mina tankar kring ordet tillit som dyker upp här och där som det ”nya” inom ledarskap. Det är tacksamt om pendeln svänger tillbaka till sunt förnuft och det som varje ledare vet, att förändring kommer inifrån och de bästa idéerna finns där personerna som utför uppgifterna finns. Slog upp synonymer till tillit och fick då fram orden förtroende, förtröstan, tillförsikt, tilltro, tro och hopp. Under året som har gått så har jag för första gången på 24 år inte haft ett uppdrag som chef utan jag har varit biståndshandläggare och socialsekreterare. Dessa roller har inneburit att jag har kunnat ägna mig åt att utveckla mig som coach men också att jag har lagt tid på mitt fritidsintresse hästar. Dessa roller har också inneburit att det inte har varit jag som är ansvarig och ”styr” verksamheten utan att jag verkligen har fått anpassa mig det som bestäms. I vissa organisationer får man vara med på möten och tycka till och i andra organisationer hänger man helt utanför och deltar bara på vissa möten. Detta innebär att man kan distansera sig från verksamheten och ”bara” göra sitt jobb men det sätter iallafall mig på prov gällande tilliten. När man inte har funnits med i sammanhang där diskussioner förs och där man tar beslut så är det inte alltid lätt att hitta den röda tråden och förstå varför man skall göra olika saker. Det finns många olika direktiv gällande hanterandet av äldre personer men framförallt hanterandet av ensamkommande flyktingbarn som har fått mig att tänka ett flertal gånger att jag måste lugna mig och lita på att de personer som fattar beslut vet det bästa och att de sitter på kunskap som jag inte har. Jag måste tvinga mig själv till att ha tillit….jag måste också tvinga mig själv till att tro att det kommer att lösa sig för de individer som hanteras i våra olika system för om jag tänker på annat sätt så kan jag inte utföra mitt arbete/mitt uppdrag. Det som hjälper mig i att känna tillit i de situationerna är där kunniga personer kan förklara och hänvisa till lagtext/rekommendationer eller när man får exempel på att situationer har löst sig till det bättre. Det hela är en ovan men nyttig situation för mig. Jag är involverad i arbetsgrupper som kollega och hör hur tilliten, förtroendet för de som bestämmer i vissa grupper är väldigt svagt och då handlar inte detta bara om de närmaste cheferna utan om hela systemet som gör det tufft att...

Read More

Bestämma ålder på ensamkommande flyktingbarn

Jag har sedan september haft ett uppdrag som socialsekreterare på IFO Asyl. Jag har tidigare varit andra linjens chef för myndighetsutövning men det är första gången jag kan titulera mig som socialsekreterare. Det är roligt att prova något nytt och det är fantastiskt roligt att möta dessa ungdomar som har kommit till Sverige med ett stort hopp om ett bättre liv. Det som är mindre roligt är den utdragna asylprocessen som skapar mycket oro för ungdomarna. Just nu finns det en stor rädsla att bli utvisad bland afghanska ungdomar. En annan del är uppskrivning i ålder då ungdomen inte kan styrka sin rätta ålder. Från den ena dagen till den andra kan en ungdom få ändrad ålder från 16 år till 19 år. I några fall är det säkert rätt bedömning men jag vet också fall då den unge troligtvis faktiskt är 16 år som hen har uppgivit. När man är 18 år och inte har uppehållstillstånd så hör man inte längre till socialtjänsten och man skickas till ett asylboende för vuxna. Denna process kan gå på några dagar efter beslut från Migrationsverket. Den unge bor på ett HVB med personal dygnet runt, går i skolan och får hjälp och stöd med sjukvård, tandvård osv. och plötsligt blir man några år äldre och körs till ett asylboende för vuxna som ofta är belägna på landet med bristande kommunikationer och bristande stöd då man räknas som vuxen. Ungdomen går från ett tufft liv i hemlandet via en ofta tuff och svår resa till att få omsorg och stöd från socialtjänsten i Sverige och sedan åter kastas tillbaka till en miljö på vuxenboende som tyvärr ofta är torftig. Ena dagen har de rätt till skolgång och alla pushar på för att de skall lära sig svenska och sköta skolgången och i nästa stund är inte skolgången garanterad då de räknas som vuxna. Inte konstigt om flera av ungdomarna tappar motivationen. I Sverige satsar vi miljoner i olika biståndsprojekt men att ge unga utbildning i Sverige är också en form av bistånd som säkert gör nytta i ett globalt perspektiv. Som tjänsteman är det viktigt att följa lagstiftning och politiska beslut men ovanstående process är inte rolig att hantera. Den är känslomässigt svår och känslan av att livet är som ett lotteri växer sig starkare. Kom du som flykting innan de nya bestämmelserna och avtalen så fick du uppehållstillstånd, hade du otur att komma efter så är risken stor att utvisas. Direktiven kommer och går och olika tolkningar görs i kommunerna gällande hur frågan skall hanteras. Ena stunden är du utan god man och i nästa stund får du tillbaka din god man i väntan på att rättsprocessen skall avgöras. Som socialarbetare...

Read More

Coachning av ryttare

I min förberedelse inför NM för Islandshästar tänkte jag att jag skulle fått till coachningstillfällen med ryttare veckorna innan för att stödja i uppladdning inför tävlingen. Av olika anledningar blev det inte så. På tävlingsplatsen handlade coachningen främst om att ta tillvara på och stärka utifrån varje ekipages nuläge. Varje ekipages nuläge var ett resultat av all den träning och förberedelser som ryttarna gjort under säsongen eller ännu längre tillbaka. Som jag skrivit innan så var min upplevelse att coachningen hjälpte till med att toppa prestation utifrån var och ens nuläge. Detta fick mig att börja på att fundera på ett upplägg som kan finnas som ett stöd under hela säsongen och för mig så börjar uppladdningen för nästa säsong nu. Det är nu som man behöver fundera på vilka mål som man vill nå 2017. Vilka tävlingar skall jag tävla, vilken instruktör kan på bästa sätt hjälpa mig att nå målen, vilka vilopauser behöver vi ha för att klara oss hela säsongen osv, osv? Coachningen börjar med att fastställa nuläget för ekipaget, vad fungerar bra, vad behöver förbättras och vad fungerade bra i upplägg förra säsongen. Sedan fortsätter man att prata om målet, dit man vill nå, hur skall hästen gå då och hur skall det kännas! Coachningen fortsätter med att hjälpa till med att analysera nuläge och att ryttaren kommer på åtgärder för att förflytta sig från sitt nuläge till det önskade målet. Efter varje coachningstillfälle så får ryttaren ”läxor” att träna på utifrån de förbättringar som ryttaren har kommit fram till att hen vill göra. Resultatet följs upp vid nästa coachingtillfälle där det blir andra trådar att dra i då ryttare med häst befinner sig i en förändringsprocess. Jag har efter NM haft förmånen att få coacha ryttare med olika former av mål och problem och det är fascinerande att följa hur människans hjärna lägger hinder för det som vi vill uppnå. Även om man vet olika saker med sitt förnuft så kan en negativ känsla förstöra allt medan en positiv känsla och en bestämd inriktning (mål) banar väg för att få saker att fungera så som man vill. Häftigt!! Jag märker också att de frågor jag ställer gör att jag får kommentarer som ”så har jag aldrig tänkt förut”och då blir jag som coach nöjd för det är det som coaching handlar om. Att hitta ”vägar” och ”stigar” som man inte har gått på förut men som förhoppningsvis leder en mot det önskade målet. Jag har några ryttare på gång som siktar mot säsongen 2017 och det skall bli så roligt att följa dem och förhoppningsvis höja prestation. Om man vill sikta högt, varför då lämna något åt slumpen!!! Hjärna och kropp samspelar ihop, så...

Read More

Floskler på jobbet

Läste en artikel i Ica kuriren nr 36 2016 med rubriken ”Överskjöld av floskler på jobbet”. Jag tycker att artikeln var fruktansvärt rolig och på pricken beskriver den vilka ord chefer och organisationer använder för att få med sig medarbetare, mig själv inkluderad. Artikelförfattaren Fredrik Kullberg har pratat med Mats Alvessons som menar att ”Man vill imponera på sig själv och andra, låta fin och viktig och vet kanske inte riktigt vad man håller på med. Så i brist på klarhet och skärpa så öser man på med den här typen av floskler i arbetslivet.” Jag vill också lägga till att det också kan vara en maktfaktor när man vet vilka ord som imponerar på andra eller att användas för att trycka till andra. Vad sägs om flosklerna positiv människosyn, tillit och arbetsglädje?? Jag använder ofta helhetssyn, implementera och kvalitetssäkra. Sedan blir jag också väldigt nöjd om jag kan få in hygienfaktorer i något sammanhang. Det ordet använder man inte så mycket i kommunerna så där kan man imponera!! Högt i tak är också användbart…. för att inte tala om gasa och bromsa samtidigt. TV-figuren Sally Santesson ”man kan inte bromsa sig ur en uppförsbacke ” är också väldigt bra!! De flesta verksamheter styr utifrån mål och olika former av värdegrunder. Det är svårt att få ihop en värdegrundstext utan att använda alla dessa ord. Å andra sidan så tar artikeln också upp att dessa förträffliga värden ibland ligger långt ifrån de flestas arbetsvardag och i vissa fall betyder de ingenting. Artikeln tar också upp att man kan spela ”floskelbingo”. Man markerar på en bingo bricka när någon typisk floskel dyker upp i dokument/mail eller på ett möte. Detta ligger inte så långt från verkligheten då jag för många år sedan hörde en historia kring en förvaltningschef som använde många svåra ord men i fel kontext och sammanhang. För hans medarbetare var det tydligt att han inte alltid förstod vad orden betydde men använde dem flitigt ändå. Medarbetarna hade en intern tävling där de roade sig med att skriva ned ord som förekom mest, ungefär som ovanstående Bingo. Ja det är inte lätt att vara chef…..inte konstigt att man är värd en hög lön som chef….. Här kommer lite floskler som är hämtade ur artikeln, njut och begrunda… Kvalitetssäkra, Omställning, Renodla, Implementera, Resultatorienterad, Flexibel, Vision, Hygienfaktor, Präglas av öppenhet och respekt, Diskutera förutsättningslöst, Kärnvärden, Transparens, Vi lever i kunskapssamhället, En positiv människosyn, Delaktighet, Levande dokument, Långsiktigt hållbar, Medskapande förhållningssätt, Lagspelare, Helhetssyn, Högt i tak, Gasa och bromsa samtidigt, Innovativ, Tillit, Energi        ...

Read More