Vad har jag lärt mig?

Nu när jag är inne på min andra semestervecka så tänkte jag summera min period som konsult inom IFO Asyl. Jag har tidigare varit verksamhetschef för IFO myndighetsutövning men inte arbetat som handläggare och tog tillfället i akt att lära mig något nytt då chansen gavs pga att det saknas så mycket socionomer ute i verksamheterna. Det man kan konstatera är att det är likadant inom all myndighetsutövning, administrationen ökar på bekostnad av det sociala arbetet. Det var som en kollega sade till mig att man tenderar att lösa sociala problem med administration. Jag har under denna period skrivit mycket utredningar , BoF dokument, övervägningar och journalanteckningar. Då jag i detta uppdrag inte deltar på några möten förutom ärendehandledning så kan man säga att max 20% av arbetstiden är kundkontakt och resten är administration. Samtidigt kan jag se nyttan av det mesta av allt skrivande då men ser vad som är gjort och vilka kontakter som är tagna. När man går tillbaka och följer upp så är det också lätt att se den utveckling som sker med den unge. Men det är kundkontakten som är otroligt givande med att arbeta som socialsekreterare för ensamkommande flyktingbarn. Att träffa dessa ungdomar, personal, familjehem, gode män och tolkar blir som en egen liten organisation som arbetar för samma sak, att ge stöd, vård och främja integrering in i det svenska samhället. Flera gånger har dessa möten med nya kulturer gjort min dag och jag känner en stark glädje i att få vara en del i detta trots att det är en svår situation för de unga genom den utdragna asylprocessen. Hade det inte varit för asylprocessen så hade detta jobb fått 10 poäng av 10 möjliga av mig. Det är blandningen av socialt arbete och integrering som är det verkligt roliga med jobbet. Jag har även fått lära mig att arbeta i stort sett helt utanför den ordinarie organisationen vilket tydligen är vanligt när man har uppdrag som socialsekreterare. Jag har kontakt med metodhandledare och får information om annat via mail. Mina närmaste arbetskamrater är övriga konsulter och andra inom IFO asyl träffar jag på fikat eller rasten. I början kändes detta ovant men jag kan konstatera att det fungerar helt ok. Jag sköter det jag skall och det finns en stor frihet gällande arbetstid och arbetsplats bara jobbet blir gjort. När man ibland hör olika saker som ordinarie personal blir upprörda över så kan jag tänka att det behöver jag inte gå in i, jag sköter mina ärenden och så får övrig organisation sköta sitt. När man pratar med konsultkollegor så är det detta som flera tycker är så skönt med att vara konsult, man slipper det vardagliga tjafset och möten...

Read More

Att släcka ljuset i någons öga

Att arbeta med socialt arbete är både glädje och svårigheter, som tur är mest glädje. I arbetet med ensamkommande flyktingbarn så finns det för min del flera svårigheter då jag har flera ungdomar som fyller 18 år i maj och som inte har fått sin asylansökan utredd och beslutad. Det innebär att socialtjänsten upphör med sina insatser i samband med 18 årsdagen. 18 årsdagen borde vara en glädjefull dag när man på riktigt har rätt att bestämma över sig själv men för dessa ungdomar blir det domedagen då de får flytta till Migrationsverkets boende istället för att bo kvar i invand miljö. Det är klart att de inte blir utslängda på gatan och de kommer att ha tak över huvudet och de kommer att få mat men min och mina kollegors erfarenhet av dessa boenden är att det är väldigt sunkigt rent ut sagt. De bor trångt och får klara sig på egen hand igen. I de flesta fallen blir det svårt att fortsätta skolgången i den skola som de går i. De får klara asylprocessen utan stöd av god man. När man har avstånd till ovanstående problematik så kan man kanske tycka att det är ett bagatellartat problem men när man möter ungdomen öga mot öga, där de är glada och har hopp om positiva beslut och man som socialsekreterare släcker hoppet genom att informera om vad som kommer att hända framöver. Ljuset slocknar i ögonen och sedan får man rapporter från boendet som tyder på att ungdomen mår dåligt. Det finns ingen som kan tycka att detta är en rolig hantering…. Jag har i mitt yrkesliv många gånger meddelat tråkiga beslut men denna hantering tar hårdare på en, kanske också för att den upprepas varje månad. Kanske också för att det är så uppenbart att dessa ungdomar och deras familjer befinner sig i moment 22 utan något hopp om att kunna leva annorlunda under sin livstid. En gång flykting alltid flykting…. Ja man får perspektiv på tillvaron och jag är glad och tacksam för de förutsättningar som mina föräldrar fick när de kom till Sverige på 60-talet vilket har medfört att jag har fått bra förutsättningar att leva ett bra...

Read More

Företagande med flera inriktningar

Som ensamföretagare är det jag som sätter agendan för vad företaget skall leverera för tjänster och hur den framtida utvecklingen skall se ut. Jag vill göra olika saker och använda min kompetens i olika sammanhang. Tänker att det är viktigt att inte lägga alla ägg i samma korg. Så nu har jag utbildat mig för att kunna göra personlighetstester som relaterar till utveckling i arbetslivet. Kände att det blir en alldeles utmärkt grund att kunna erbjuda de chefer som jag coachar just nu men även de chefer eller andra yrkesutövare som jag möter framöver. För att få en förståelse för hur hela OPQ konceptet fungerar så har jag fått fylla i testmaterialet själv. Det är intressant att ta del av resultatet som jag tycker stämmer väl överens med min egen syn på mig själv. Det är också intressant att ta del av alla de olika rapportformer som man kan få ut bara genom att göra en test. Jag fick ut en ledarskapsrapport som visar min föredragna stil gällande ledarskap. Inom de flesta testområdena var min föredragna stil en kombination mellan att vara transaktionsorienterad (förvaltningsfokus) och transformativ (ledarskapsfokus) förutom inom området ”Få stöd” där min fördragna ledarstil är beslutsfattare och social ledare. Verkligen ett material för eftertanke och reflektion. Sedan fick jag också ut en säljrapport. Har inte riktigt sett mig själv som en säljare mer än att jag naturligtvis måste sälja in olika former av förändringar i samband med ledarrollen. Men rapporten visade att det fanns en del starka sidor där också så här får jag omvärdera mig själv. En annan intressant rapport är den som belyser teamegenskaper och som kan användas i samband med teamutveckling. De senaste två veckorna har jag verkligen växlat mellan alla mina olika inriktningar. De flesta arbetsdagarna ägnas åt att vara socialsekreterare till ensamkommande flyktingbarn. Vissa timmar i veckan ägnas åt coaching av chefer och ryttare. Sedan är jag med på ett hörn gällande att sälja in bokningssystemet e-serve till hästföretagare. Fullt upp med andra ord!! Sammanfattningsvis finns det flera vägar att gå framöver och det tryggar mitt fortsatta företagande. Det är härligt att bestämma på egen hand vad jag vill utveckla och just nu finns det bara...

Read More

Egen utveckling

Jag har förmånen att coacha både chefer och personer som rider vilket är fantastiskt roligt. Alla ”mina” klienter har olika problem och olika målsättningar men genom att få berätta om sin vardag, sina målsättningar och problem så kommer man vidare i olika lösningar som leder till egen utveckling och framgång. Jag ställer frågor som innebär att klienten måste tänka efter, formulera vad man vill och hur man tänker och denna process innebär ofta att klienten kommer på saker som man har vetat men glömt av. Genom att berätta för någon annan blir problemen, lösningarna tydligare och klienten vet vilken strategier som hen skall ta. Jag märker främst på ryttarna att coachingen ger resultat direkt. Redan efter en coachning märks förbättringar som både klienten men även omgivningen märker. Ryttarna har ofta egna väldigt tydliga resultatmål medan cheferna har organisationens målsättningar att ta hänsyn till. Det är svårt för cheferna att ta en helt egen väg men de har också av någon anledning svårare att formulera tydliga målsättningar i ord än vad ryttarna har. Cheferna vet vad de vill göra på arbetet men har svårare att arbeta målinriktat så som ryttarna gör som bara har sig själva att ta hänsyn till. Cheferna har en komplex arbetssituation med ansvar för flera ämnesområden där varje del har ett antal målsättningar som skall uppfyllas. Det är inte konstigt om det snurrar i huvudet då. Man skulle kunna tro att bara för att man arbetar som coach så kan man även coacha sig själv. Ja, det fungerar till en viss del men jag ställer ju inte de ”svåra” frågorna till mig själv. Vill jag undvika något så gör jag detta…. Det är i berättandet för någon annan som den egna utvecklingen sker oavsett om man är chef eller ryttare. Vi har alldeles för få tillfällen i vår vardag när vi får berätta om våra jobb, vad vi tänker, vart vi vill med våra satsningar. Det är inte förrän man har provat någon form av genuint samtal som man vet vilken nytta det gör för den personliga utvecklingen. Det blir en stund som man blir sedd som person och får disponera tid med full focus på sig själv. En rejäl egoboost helt enkelt….det är vi alla värda då och då!!  ...

Read More

Humor kan både vara avväpnande och ett maktmedel

I det personlighetstest som jag oftast använder finns det en faktor som heter ”Löser konflikter med hjälp av humor” som ses som ett positivt beteende. Det handlar förstås inte om att skratta åt andra utan snarare om att använda sig av humor för att förhindra konflikter. Förmodligen har testföretaget hittat en korrelation mellan humor och benägenhet att ta emot negativ kritik, dvs. det blir lättare att ta åt sig feedback om det levereras med glimten i ögat. Om inte annat så blir det mycket roligare att jobba om ens kollegor har sinne för humor, även om den vetenskapliga kopplingen möjligen är skral. Humor kan också vara ett maktmedel, både för de som har makten och de som slåss från ett underläge. Humor och satir är välbekanta grepp för att protestera mot politisk makt, just nu låter jag mig gärna underhållas av både Melissas McCarthys Sean Spicer- imitation och Alec Baldwins Trump-personifiering. För närmare 20 år sedan skrattade jag åt Lewinsky-skämten men de skratten fick en dålig eftersmak. Förtjänade verkligen en ung praktikant de dagliga humor-påhopp som hon utsattes för, hade hon sig själv att skylla och hade hon egentligen någon politisk makt som motiverade att hon dissekerades vitt och brett i diverse program? Även på en arbetsplats kan humor verka i båda riktningarna. Skämt kan både inkludera och exkludera människor, beroende på vad som skämtas om. Det är svårt att värja sig mot skämt eftersom man ganska snabbt riskerar att stämplas som tråkig eller som någon som inte ”tål skämt”, framför allt om det är en själv som är måltavlan. Det lite lömska med humor som maktmedel är att den kan upplevas som harmlös för de som använder det. Alla skrattar ju med, hur fel kan det vara, lite får man tåla, eller hur? Hur gör man då om man jobbar på en arbetsplats där den rådande humorn endast är roligt för några få och stötande för andra? Man kan bemöta det med humor, få saker är så effektiva som att möta dålig humor med bra humor. Ett annat sätt är att chefen sätter ner foten och insisterar på att allt umgänge måste utgå från att man är politisk korrekt, eller PK, ett av det finaste begrepp och förhållningssätt som Sverige har skapat. Men det kanske man inte längre får säga i det här landet?    ...

Read More

Betydelse av tillit

Det gamla året 2016 är över och det är dax  att summera lite tankar som jag har haft med mig en tid men av olika anledningar inte kommit igång att skriva om. Jag tänkte knyta mina tankar kring ordet tillit som dyker upp här och där som det ”nya” inom ledarskap. Det är tacksamt om pendeln svänger tillbaka till sunt förnuft och det som varje ledare vet, att förändring kommer inifrån och de bästa idéerna finns där personerna som utför uppgifterna finns. Slog upp synonymer till tillit och fick då fram orden förtroende, förtröstan, tillförsikt, tilltro, tro och hopp. Under året som har gått så har jag för första gången på 24 år inte haft ett uppdrag som chef utan jag har varit biståndshandläggare och socialsekreterare. Dessa roller har inneburit att jag har kunnat ägna mig åt att utveckla mig som coach men också att jag har lagt tid på mitt fritidsintresse hästar. Dessa roller har också inneburit att det inte har varit jag som är ansvarig och ”styr” verksamheten utan att jag verkligen har fått anpassa mig det som bestäms. I vissa organisationer får man vara med på möten och tycka till och i andra organisationer hänger man helt utanför och deltar bara på vissa möten. Detta innebär att man kan distansera sig från verksamheten och ”bara” göra sitt jobb men det sätter iallafall mig på prov gällande tilliten. När man inte har funnits med i sammanhang där diskussioner förs och där man tar beslut så är det inte alltid lätt att hitta den röda tråden och förstå varför man skall göra olika saker. Det finns många olika direktiv gällande hanterandet av äldre personer men framförallt hanterandet av ensamkommande flyktingbarn som har fått mig att tänka ett flertal gånger att jag måste lugna mig och lita på att de personer som fattar beslut vet det bästa och att de sitter på kunskap som jag inte har. Jag måste tvinga mig själv till att ha tillit….jag måste också tvinga mig själv till att tro att det kommer att lösa sig för de individer som hanteras i våra olika system för om jag tänker på annat sätt så kan jag inte utföra mitt arbete/mitt uppdrag. Det som hjälper mig i att känna tillit i de situationerna är där kunniga personer kan förklara och hänvisa till lagtext/rekommendationer eller när man får exempel på att situationer har löst sig till det bättre. Det hela är en ovan men nyttig situation för mig. Jag är involverad i arbetsgrupper som kollega och hör hur tilliten, förtroendet för de som bestämmer i vissa grupper är väldigt svagt och då handlar inte detta bara om de närmaste cheferna utan om hela systemet som gör det tufft att...

Read More