Bestämma ålder på ensamkommande flyktingbarn

Posted by on november 15, 2016 in Blogg, Katharina | 0 comments

Jag har sedan september haft ett uppdrag som socialsekreterare på IFO Asyl. Jag har tidigare varit andra linjens chef för myndighetsutövning men det är första gången jag kan titulera mig som socialsekreterare. Det är roligt att prova något nytt och det är fantastiskt roligt att möta dessa ungdomar som har kommit till Sverige med ett stort hopp om ett bättre liv.

Det som är mindre roligt är den utdragna asylprocessen som skapar mycket oro för ungdomarna. Just nu finns det en stor rädsla att bli utvisad bland afghanska ungdomar. En annan del är uppskrivning i ålder då ungdomen inte kan styrka sin rätta ålder. Från den ena dagen till den andra kan en ungdom få ändrad ålder från 16 år till 19 år. I några fall är det säkert rätt bedömning men jag vet också fall då den unge troligtvis faktiskt är 16 år som hen har uppgivit. När man är 18 år och inte har uppehållstillstånd så hör man inte längre till socialtjänsten och man skickas till ett asylboende för vuxna. Denna process kan gå på några dagar efter beslut från Migrationsverket. Den unge bor på ett HVB med personal dygnet runt, går i skolan och får hjälp och stöd med sjukvård, tandvård osv. och plötsligt blir man några år äldre och körs till ett asylboende för vuxna som ofta är belägna på landet med bristande kommunikationer och bristande stöd då man räknas som vuxen. Ungdomen går från ett tufft liv i hemlandet via en ofta tuff och svår resa till att få omsorg och stöd från socialtjänsten i Sverige och sedan åter kastas tillbaka till en miljö på vuxenboende som tyvärr ofta är torftig. Ena dagen har de rätt till skolgång och alla pushar på för att de skall lära sig svenska och sköta skolgången och i nästa stund är inte skolgången garanterad då de räknas som vuxna. Inte konstigt om flera av ungdomarna tappar motivationen. I Sverige satsar vi miljoner i olika biståndsprojekt men att ge unga utbildning i Sverige är också en form av bistånd som säkert gör nytta i ett globalt perspektiv.

Som tjänsteman är det viktigt att följa lagstiftning och politiska beslut men ovanstående process är inte rolig att hantera. Den är känslomässigt svår och känslan av att livet är som ett lotteri växer sig starkare. Kom du som flykting innan de nya bestämmelserna och avtalen så fick du uppehållstillstånd, hade du otur att komma efter så är risken stor att utvisas. Direktiven kommer och går och olika tolkningar görs i kommunerna gällande hur frågan skall hanteras. Ena stunden är du utan god man och i nästa stund får du tillbaka din god man i väntan på att rättsprocessen skall avgöras. Som socialarbetare känns denna hantering verkligen inte bra och den strider säkert mot barnkonventionen då det inte finns någon säker process som avgör ålder.

Socialtjänsten skall göra ett utlåtande gällande ålder i samband med att Migrationsverket avgör asylansökan. På min arbetsplats skickade socialsekreterarna ett brev där man i princip avsäger sig frågan att ge utlåtande gällande ålder då detta är svårt. Hur lätt är det att bedöma om någon är 17 eller 18 år?? Jag funderade på hur jag skulle agera i frågan när det gäller de som jag är ansvarig för.

Sedan visade det sig att unga som socialtjänsten med stor säkerhet bedömde som 16 år blev uppskrivna i ålder till 19 år. Då formulerades ett brev där texten intygar att den unge har ett adekvat beteende som stämmer med registrerad ålder. Då tänkte jag att jag kan använda det ena brevet när jag är osäker på ålder och det senaste brevet när jag känner att jag kan stå för min bedömning att den unge är under 18 år.

Nu tycker jag att de unga ändrar sig i utseende för varje gång jag träffar dem, ibland är jag säker på att personen kan vara 16 år till att nästa gång tycka att det är nog närmare eller över 18 ändå……. vilken soppa!!!

Mitt hjärta säger att gå på uppgiven ålder och ge de unga det stöd som de behöver och se framförallt till att skolgången är säkrad oavsett ålder. Det måste väl ändå vara väl investerade biståndspengar!!

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *