Att släcka ljuset i någons öga

Posted by on mars 21, 2017 in Blogg, Katharina | 0 comments

Att arbeta med socialt arbete är både glädje och svårigheter, som tur är mest glädje. I arbetet med ensamkommande flyktingbarn så finns det för min del flera svårigheter då jag har flera ungdomar som fyller 18 år i maj och som inte har fått sin asylansökan utredd och beslutad. Det innebär att socialtjänsten upphör med sina insatser i samband med 18 årsdagen.

18 årsdagen borde vara en glädjefull dag när man på riktigt har rätt att bestämma över sig själv men för dessa ungdomar blir det domedagen då de får flytta till Migrationsverkets boende istället för att bo kvar i invand miljö. Det är klart att de inte blir utslängda på gatan och de kommer att ha tak över huvudet och de kommer att få mat men min och mina kollegors erfarenhet av dessa boenden är att det är väldigt sunkigt rent ut sagt. De bor trångt och får klara sig på egen hand igen. I de flesta fallen blir det svårt att fortsätta skolgången i den skola som de går i. De får klara asylprocessen utan stöd av god man.

När man har avstånd till ovanstående problematik så kan man kanske tycka att det är ett bagatellartat problem men när man möter ungdomen öga mot öga, där de är glada och har hopp om positiva beslut och man som socialsekreterare släcker hoppet genom att informera om vad som kommer att hända framöver. Ljuset slocknar i ögonen och sedan får man rapporter från boendet som tyder på att ungdomen mår dåligt. Det finns ingen som kan tycka att detta är en rolig hantering….

Jag har i mitt yrkesliv många gånger meddelat tråkiga beslut men denna hantering tar hårdare på en, kanske också för att den upprepas varje månad. Kanske också för att det är så uppenbart att dessa ungdomar och deras familjer befinner sig i moment 22 utan något hopp om att kunna leva annorlunda under sin livstid. En gång flykting alltid flykting….

Ja man får perspektiv på tillvaron och jag är glad och tacksam för de förutsättningar som mina föräldrar fick när de kom till Sverige på 60-talet vilket har medfört att jag har fått bra förutsättningar att leva ett bra liv.

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *