Medarbetarsamtal på en mångkulturell arbetsplats

Just nu har jag ett uppdrag som tf. enhetschef på ett stort boende med flera avdelningar. Hälften av personalgruppen kommer från annat land än Sverige. Jag har haft medarbetarsamtal med undersköterskor från Bosnien, Serbien, Kina, Ukraina, Iran, Somalia mm förutom de som är födda och uppväxta i Sverige. I samtalet frågar jag vad drivkraften finns i att gå till jobbet och att jobba inom vården. Det som slår mig är att alla jag har pratat med verkligen gillar att vårda och ge omsorg till äldre personer. Några har haft andra jobb men återvänt till äldreomsorgen för att arbetet ger dem mycket personligen. I mina tidigare erfarenheter gällande personal inom äldreomsorgen som visserligen sträcker sig långt bak i tiden så befann sig många på arbetet för att de behövde ett arbete och för att det var nära hemmet. Detta kanske låter långsökt men jag funderar på om det faktiskt kan vara så att invandring och en ökning av urvalet av olika människor har medfört att man iallafall på denna arbetsplatsen har fångat upp dem som genuint är intresserade av att arbeta med människor. Detta genuina intresse medför att det finns mycket positivt att arbeta med som ledare och att undersköterskorna också levererar hög kvalité på vården. Utifrån det jag ser och hör så vill jag placera min mamma på detta boende när det blir dags. I vilket fall som helst så får medarbetarsamtalen på denna arbetsplatsen en extra dimension och jag får med mig massa nya lärdomar om världen och dess människor och det är därför jag går till...

Read More