En droppe i Livets älv har ingen kraft att flyta själv. Det ställs ett krav på varje droppe. Hjälp till att hålla de andra oppe. // Tage Danielsson

Halovanic&Halovanic

Halovanic&Halovanic drivs av systrarna Kristina och Katharina Halovanic. Våra uppdragsgivare är företag och organisationer som, liksom vi, genuint tror på att medarbetaren är den främsta resursen för att skapa en framgångsrik verksamhet samt aktivt och strategiskt vill arbeta med sin kapacitet att attrahera, utveckla och behålla sina medarbetare. Vi tror också att mångfald skapar framgång och söker aktivt kunder som vill förstärka ledande positioner med talanger utanför sitt eget nätverk.

Halovanic&Halovanic erbjuder tjänster och konsultstöd inom:

  • Urval/second opinions
  • Chefs/Executive coaching
  • VD/styrelserekrytering
  • Rekryterings- och ledarskapsutbildningar
  • Verksamhets- och rollanalys inför rekrytering eller utvecklingsinsatser
  • Chef att hyra/interimslösningar

Senaste blogginlägg

juni 27, 2017 |

Vad har jag lärt mig?

Nu när jag är inne på min andra semestervecka så tänkte jag summera min period som konsult inom IFO Asyl. Jag har tidigare varit verksamhetschef för IFO myndighetsutövning men inte arbetat som handläggare och tog tillfället i akt att lära mig något nytt då chansen gavs pga att det saknas så mycket socionomer ute i verksamheterna. Det man kan konstatera är att det är likadant inom all myndighetsutövning, administrationen ökar på bekostnad av det sociala arbetet. Det var som en kollega sade till mig att man tenderar att lösa sociala problem med administration. Jag har under denna period skrivit mycket utredningar , BoF dokument, övervägningar och journalanteckningar. Då jag i detta uppdrag inte deltar...

Läs mer